ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Αυτοί που ήρθαν ως εδώ, άλλοι με σχέδια, άλλοι να ξεχαστούν και άλλοι για να γλυτώσουν, όλοι θα αντιμετωπίσουν τον χρόνο. Όλοι τους είναι εδώ γιατί έπρεπε. Ανακαλύπτοντας αλλά και δοκιμάζοντας τα όριά του, ο καθένας, θα διανύσει μια απόσταση στο τέλος της οποίας, μέσα του, κάτι θα έχει αλλάξει. Άλλος θα νοσταλγεί και θα δοξάζει, και άλλος θα καταριέται αποφεύγοντας την ανάμνηση. Ένα σημείο αναφοράς για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την έννοια της προσωπικότητας.

 • Διάλειμμα

  Διάλειμμα

 • Ετοιμασία

  Ετοιμασία

 • Game Boy

  Game Boy

 • Βίδα

  Βίδα

 • Γήπεδο

  Γήπεδο

 • Έξοδος Κινδύνου

  Έξοδος Κινδύνου

 • Παράθυρο Θαλάμου

  Παράθυρο Θαλάμου

 • Παρατηρητής

  Παρατηρητής

 • Παρών

  Παρών

 • Ραδιόφωνο

  Ραδιόφωνο

 • Σκούπα

  Σκούπα

 • Τασάκι

  Τασάκι

 • Υπεραστικό

  Υπεραστικό

 • Ύπνος

  Ύπνος

 • Φοριαμός

  Φοριαμός

 • Φωτογραφία

  Φωτογραφία

 • Αναπτήρας

  Αναπτήρας

 • Βροχή

  Βροχή

ΠειθαρχίαLefteris Paraskevaidis