ΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ

Τα χρώματα και οι φόρμες συναντούν το αστικό τοπίο. Μια προσέγγιση που ξεκίνησε όταν ο φωτογράφος άρχισε να γνωρίζει την Αθήνα. Η άναρχη δόμηση, η ποκιλία και ασυμφωνία κτηρίων, τα ίχνη του παρελθόντος και η υποκουλτούρα της πόλης, τοποθετούνται αρμονικά μέσα σε χρώμα και φόρμα, για να συνθέσουν μια σειρά εικόνων που οριοθετεί μια διαφορετική άποψη για το αστικό τοπίο της Αθήνας. Το αστικό χρωμοφόρμιο παρουσιάστηκε απο τις 20-30 Οκτωβρίου 2013 στο Mosaic Underground στην Αθήνα.

 • 00001

  00001

 • 00002

  00002

 • 00003

  00003

 • 00004

  00004

 • 00005

  00005

 • 00006

  00006

 • 00007

  00007

 • 00008

  00008

 • 00009

  00009

 • 00010

  00010

 • 00011

  00011

 • 00012

  00012

 • 00013

  00013

 • 00014

  00014

 • 00015

  00015

 • 00016

  00016

 • 00017

  00017

 • 00018

  00018

 • 00019

  00019

 • 00020

  00020

 • 00021

  00021

 • 00022

  00022

 • 00023

  00023

 • 00024

  00024

 • 00025

  00025

 • 00026

  00026

 • 00027

  00027

 • 00028

  00028

 • 00029

  00029

 • 00030

  00030

 • 00031

  00031

 • 00032

  00032

 • 00033

  00033

 • 00034

  00034

 • 00035

  00035

 • 00036

  00036

 • 00037

  00037

 • 00038

  00038

 • 00039

  00039

 • 00040

  00040

 • 00041

  00041

Αστικο ΧρωμοφορμιοLefteris Paraskevaidis